Diverse bouten en moeren

Bolt algemeen Bolt diverse Bolt imbus Bolt mes
Algemeen Diverse Inbus Mes
Moeren Bolt screw Bolt sprocket Bolt star
Nut Screw Sprocket Ster
Bolt stud      
Stud